tu każde dziecko jest u siebie

Od stycznia 2016 roku udzielamy w Chatce dwóch rodzajów rabatów:

1.  RABATU OD NIEOBECNOŚCI SPOWODOWANYCH CHOROBĄ DZIECKA 

oraz

2. RABATU  OD  RODZEŃSTW.  1.  RABAT OD NIEOBECNOŚCI SPOWODOWANYCH CHOROBĄ DZIECKA 

(zniżka obowiązuje od min. 75% nieobecności dziecka w placówce w danym miesiącu, po okazaniu zwolnienia od lekarza)

 

KLUB DZIECIĘCY (wiek: 1,5 – 3 lat)

PAKIET

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU

WYSOKOŚĆ RABATU

KWOTA DO ZAPŁATY

5h dziennie

580,00 zł

180,00 zł

400,00 zł

8h dziennie

630,00 zł

200,00 zł

430,00 zł

10h dziennie

730,00 zł

230,00 zł

500,00 zł

PUNKT PRZEDSZKOLNY (wiek: 3 – 5 lat)

PAKIET

WYSOKOŚĆ ABONAMENTU

WYSOKOŚĆ RABATU

KWOTA DO ZAPŁATY

5h dziennie

550,00 zł

170,00 zł

380,00 zł

8h dziennie

600,00 zł

190,00 zł

410,00 zł

10h dziennie

650,00 zł

200,00 zł

450,00 zł2. RABAT  OD  RODZEŃSTW – 

abonament jednego z dzieci niższy o 25%