tu każde dziecko jest u siebie

Ewaluacja Kuratorium Oświaty w Chatce Małolatka – marzec 2017

W naszej placówce w miesiącu lutym i marcu gościli przedstawiciele Kuratorium, którzy przeprowadzali ewaluację. Jej wyniki udostępniamy poniżej w raporcie opublikowanym przez SEO- System Ewaluacji Oświaty Nadzór Pedagogiczny http://www.npseo.pl/action/raports. Wg raportu z ewaluacji wszystkie wymagania nasza placówka spełnia na poziomie wysokim.

Drodzy Rodzice, ten wynik to nasz wspólny sukces i mamy nadzieję na dalsze Państwa wsparcie i współpracę dla dobra i zadowolenia naszych dzieci 🙂 /A.M.Gawlińscy