tu każde dziecko jest u siebie

DLACZEGO MY?

CHATKA MAŁOLATKA to drugi dom Państwa dzieci.

To tutaj w kameralnej atmosferze dzieci bawią się, uczą, przebywają na świeżym powietrzu i są pod troskliwą opieką Pań opiekunek.

Proponujemy:

 • małe grupy
 • domową atmosferę
 • fachową i kochającą dzieci grupę opiekunek
 • dużo edukacyjnej radości
 • naukę języka angielskiego w formie zabawy
 • zajęcia plastyczne, muzyczne, kulinarne
 • opiekę logopedy
 • gimnastykę korekcyjną z fizjoterapeutą.

 

MISJA CHATKI

Misja Chatki Małolatka:

 • wspieranie wszechstronnego rozwoju Dziecka z uwzględnieniem Jego cech indywidualnych
 • wychowanie Dzieci w duchu tolerancji, otwartości, ciekawości świata (spotkania z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami różnych zawodów, a także różnych kultur)
 • nauka samodzielności (m.in. „kuchcikowo” – zajęcia w kuchni, przygotowywanie potraw; nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł; samodzielnego jedzenia sztućcami, ścielenia łóżka)
 • wzbudzanie świadomości ekologicznej (sortowanie śmieci, dbanie o czystość swojej okolicy, uprawianie przychatkowego ogródka, sadzenie drzewek, w tym DRZEWA DZIECI)
 • rozwijanie talentów i zainteresowań Dzieci (zajęcia muzyczne, ruchowe, językowe, plastyczne)
 • wzbudzanie szacunku Dzieci wobec osób starszych
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych (poprzez kontakt z dziećmi w różnym wieku)
 • kształtowanie poczucia własnej wartości i poszanowania innych
 • kształtowanie postawy praspołecznej
 • wdrażanie do higienicznego i zdrowego trybu życia.

Atmosfera panująca w Chatce tworzy niepowtarzalną więź między nami, dziećmi i rodzicami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji wierząc, że wzajemne zaufanie i współpraca pomogą nam osiągnąć sukces.

Nasi wychowankowie opuszczając mury Chatki są pewni siebie, świadomi zalet, pełni wiary w swoje możliwości. Zawsze jednak wracają chwaląc się swoimi sukcesami szkolnymi. Tym samym utwierdzając nas w przekonaniu, że to co robimy, robimy dobrze.